Witamy na stronie rekrutacyjnej

Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie


Dni Otwarte: 25 kwietnia 2023 roku | godzina 10:00


Dzień Zawodowca: 19-22 czerwca 2023 rokuSprawdź ofertę Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie

Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku

Technik elektronik

Technikum 5-letnie

Technik teleinformatyk

Technikum 5-letnie

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Technikum 5-letnie

X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

SMS Pływanie

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

SMS Lekkoatletyka

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

SMS klasa ogólnokształcąca

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Wirtualny spacer

Wirtualny Zespół Szkół Elektronicznych

Dlaczego Wojciechowska?

Sprawdź dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie.

Ranking Perspektyw

Najlepsze technikum w województwie lubelskim. Piąte technikum w kraju.


E-learning

Realizacja wybranych zajęć na platformie e-learningowej podnosi jakość kształcenia oraz dostosowana jest do indywidualnego tempa pracy uczniów.

Nauczyciele z pasją

W naszej szkole uczą nauczyciele z pasją, którzy przekazując wiedzę inspirują młodzież do rozwijania uzdolnień i zainteresowań.


Projekty unijne

Realizacja projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Zajęcia pozalekcyjne

Koło Aktorskie, Koło Elektroniczne, Koło Robotyka, Koło Strzeleckie, Koło Teleinformatyczne, Koło Motoman i wiele innych


Olimpiady

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w wielu olimpiadach przedmiotowych: Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości.