Paulo Roweqio


SMS klasa ogólnokształcąca

W X Liceum oferujemy naukę w klasie ogólnokształcącej

Przedmioty rozszerzone:

Zajęcia prowadzą nauczyciele uczący w III Technikum w Polsce
według Rankingu Perspektywy 2023.

SMS Lekkoatletyka

X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Lublinie

Klasa Lekkoatletyczna

Kończysz szkołę podstawową i szukasz Liceum w którym będziesz mógł realizować się i rozwijać sportowo?

Nie mogłeś lepiej trafić! X Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie oferuje doskonałą bazę treningową (jedną z najlepszych w Polsce) w skład w której wchodzą takie obiekty jak:

Oprócz tego możemy zaoferować:

W naszej bazie mamy wszystko co potrzebne by uczynić z Ciebie świetnego sportowca. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Rekrutacja do klasy pierwszej lekkoatletycznej

w roku szkolnym 2023/24 

O przyjęcie do klasy pierwszej lekkoatletycznej X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Lublinie mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy:  

 1) Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

 2)  W wyznaczonych terminach złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych.

3)  Zaliczą próbę sprawności fizycznej.


Deklaracja przystąpienia do próby sprawności fizycznej (kliknij w link poniżej i wypełnij):

https://forms.gle/8XPXwWo9bC2jcCrS8

Test próby sprawności fizycznej do klasy lekkoatletycznej odbędzie się na hali lekkoatletycznej przy ZSEL  w Lublinie przy ul. Wojciechowska 38

termin –   03.07.2023    godz. 1000 – 1200

UWAGA:  Obowiązuje  strój sportowy i obuwie na halę lekkoatletyczną.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35) dotyczącego konieczności uzyskania pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale określa  aby do naboru stosować wybrane próby z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej wg poniższych zasad: 

Test sprawności (wybrane próby z MTSF), które należy wykonać zgodnie z uprawianą bądź deklarowaną  grupą konkurencji lekkoatletycznych). Obowiązuje 6 prób wg załączonej tab. 1

Tab. 1

 sprintwytrzymałośćskokirzuty
1bieg na 50m    
2skok w dal z/m    
3bieg ciągły                  x
4dynamometr             x              x               x 
5zwis/podciąganie    
64x10m             x              x               x               x
7skłony w przód z leżenia tyłem    
8skłon tułowia w przód    

 Uzyskana łączna suma punktów z MTSF stanowi podstawę do przyjęcia kandydata do klasy pierwszej lekkoatletycznej (tab.2)

Tab. 2

Sprawność Suma punktów z      ..testu   (6 prób)Punkty do kwalifikacji
wybitna480        50
wysoka420479       35
średnia360419       25
niska300359       20
bardzoniska249        10

Dolna granica punktów decydujących o przyjęciu do klasy lekkoatletycznej wynosi 25pkt.

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF) 

Test składa się z ośmiu prób oceniających zdolności motoryczne tj.: 

Jeśli cały test stosuje się jednego dnia, próby wytrzymałościowe powinno mierzyć się jako ostatnie. Ze sposobem wykonania poszczególnych prób należy dokładnie zapoznać badanego bezpośrednio przed ich wykonaniem. Uczestnik testu powinien ćwiczyć w odpowiednim stroju, po dokładnej rozgrzewce. Wszystkie próby i ich pomiary muszą być przeprowadzone według instrukcji.

Opis sposobu wykonania prób: 

1. Bieg 50 m – próba szybkości:

a) wykonanie– na sygnał „na miejsca” testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej. Następnie na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety;

b) pomiar– czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób;

c) uwagi– bieżnia powinna być prosta, powinna posiadać tory oraz znajdować się w dobrym stanie. Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych;

d) sprzęt i pomoce stoper, lista badanych.

2. Skok w dal z miejsca- próba mocy (siły nóg):

a) wykonanie– testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość do piaskownicy lub na materac;

b) pomiar– skok mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie, liczy się wynik skoku lepszego;

c) uwagi– skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć;

d) sprzęt i pomoce– piaskownica lub 2 materace, taśma miernicza, kreda, lista badanych.

3. Bieg wytrzymałościowy – próba wytrzymałości:

1000 m- dla mężczyzn i chłopców powyżej 12 lat;

800 m- dla kobiet i dziewcząt powyżej 12 lat;

600 m- dla dzieci do 12 lat;

a) wykonanie– na sygnał na miejsca badany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał „start” biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety;

b) pomiar– czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy;

c) uwagi– bieżnia powinna być równa i dobrze przygotowana. Próbę należy przeprowadzić w dobrych warunkach atmosferycznych;

d) sprzęt i pomoce– stoper, lista badanych.

4. Pomiar dynamometryczny siły dłoni:

a) wykonanie– badany ściska dynamometr ręką silniejszą. Nadgarstek powinien znajdować się w przedłużeniu linii przedramienia. W czasie wykonywania próby ręka testowana nie może dotykać żadnej części ciała;

b) pomiar– siła dłoni mierzona jest w kilogramach. Liczy się pomiar lepszy z dwóch prób;

c) uwagi– dynamometr powinien być dopasowany do wielkości dłoni tak, aby drugie stawy palców mieściły się na jego rączce. Wymachy ręką 
w czasie pomiaru są niedozwolone, wykonaniu prób powinna towarzyszyć pełna koncentracja psychiczna;

d) sprzęt i pomoce– dynamometr dłoniowy, magnezja, lista badanych.

5. Wytrzymanie w zwisie na drążku- próba siły rąk i barków:

a) wykonanie– z podstawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie powinny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu powinien znajdować się wyraźnie nad drążkiem;

b) pomiar– próba wykonywana jest 1 raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą gdy podbródek znajduje się poniżej drążka;

c) uwagi– drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę 
w pełnym zwisie;

d) sprzęt i pomoce– drążek lub poręcze, krzesło, stoper, lista badanych.

6. Bieg zwinnościowy (4x10m):

a) wykonanie– na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu. 
Na komendę „start” biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z niej klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie na linii;

b) pomiar– próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się na linii startu;

c) uwagi– próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest rzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć;

d) sprzęt i pomoce– stoper, dwa klocki o wymiarach 5x5x5, kreda, chorągiewki, lista badanych.

7. Skłony w przód z leżenia tyłem- próba siły mięśni brzucha:

a) wykonanie– badany leży na materacu z rozstawionymi na szerokość 
30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał „start” badany wykonuje skłony 
w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej, ćwiczenie trwa 30 sekund.

b) pomiar– notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund;

c) uwagi– badanego nie dyskwalifikuje się w przypadku gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów;

d) sprzęt i pomoce– materac, stoper, lista badanych.

8. Skłon tułowia w przód- siła gibkości:

a) wykonanie– badany staje na ławce gimnastycznej tak, aby palce stóp obejmowały jej krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie badany wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na podziałce;

b) pomiar– próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik lepszy odczytywany jest w cm;

c) uwagi– sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na wysokości styku stóp z powierzchnią podpórki. Podpórka powinna mieć 15 cm wysokości i znajdować się 50 cm od ściany. W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. Skłon należy wykonać płynnie bez gwałtownych ruchów;

d) sprzęt i pomoce– podpórka, podziałka o długości 100 cm, lista badanych.

Poziom przygotowania kondycyjnego ocenia się na podstawie uzyskanych wyników zamienionych na wartości punktowe i przyrównanych do norm.

KlasaPrzedmioty w zakresie rozszerzonymNauczane języki obcePrzedmioty punktowane
1 lsjęzyk angielski, biologia, geografiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, biologia

Dołącz do naszych mistrzów.

SMS Pływanie

X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Lublinie

 

Klasa Pływacka 

Kończysz szkołę podstawową i szukasz Liceum w którym będziesz mógł realizować się i rozwijać sportowo? 

Nie mogłeś lepiej trafić! X Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie oferuje doskonałą bazę treningową (jedną z najlepszych w Polsce) w skład w której wchodzą takie obiekty jak: 

Treningi pływackie odbywaj się na terenie w największym i najnowocześniejszym Aquaparku z basenem olimpijskim w Lublinie. Oprócz tego możemy zaoferować: 

W naszej bazie mamy wszystko co potrzebne by uczynić z Ciebie świetnego sportowca. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 


Deklaracja przystąpienia do próby sprawności fizycznej (kliknij w link poniżej i wypełnij):

https://forms.gle/1LbYVgXaECvGfM8y8

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


PLANOWANA KLASA

KlasaPrzedmioty w zakresie rozszerzonymNauczane języki obcePrzedmioty punktowane
1lpjęzyk angielski, biologia, geografiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, biologia

Dołącz do naszych mistrzów.

Olimpiady

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w wielu olimpiadach przedmiotowych:

Projekty Unijne

Realizacja projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, obejmującego: – dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i uzdolnienia uczniów; – szkolenia umożliwiające uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych; – wakacyjne programy stażowe dla uczniów; – doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesny sprzęt

E-learning

Realizacja wybranych zajęć na platformie e-learningowej podnosi jakość kształcenia oraz dostosowana jest do indywidualnego tempa pracy uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciele z pasją

W naszej szkole uczą nauczyciele z pasją, którzy przekazując wiedzę inspirują młodzież do rozwijania uzdolnień i zainteresowań.

Ranking Perspektyw 2023

Najlepsze technikum w województwie lubelskim w 2023 roku,


3 miejsce w kategorii Technikum w kraju w 2023 roku.


Nauczyciele z pasją

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie nauczyciele-1024x683.jpeg

W naszej szkole uczą nauczyciele z pasją, którzy przekazując wiedzę inspirują młodzież do rozwijania uzdolnień i zainteresowań.


Zajęcia pozalekcyjne


E-learning

Realizacja wybranych zajęć na platformie e-learningowej podnosi jakość kształcenia oraz dostosowana jest do indywidualnego tempa pracy uczniów.


Projekty Unijne

Realizacja projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, obejmującego: – dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i uzdolnienia uczniów; – szkolenia umożliwiające uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych; – wakacyjne programy stażowe dla uczniów; – doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesny sprzęt.


Olimpiady

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie olimpiada-1024x683.jpg

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w wielu olimpiadach przedmiotowych:

Harmonogram rekrutacji
Rekrutacja do internatu


Rekrutacja do internatu odbywa się równolegle z naborem do szkoły na podstawie odrębnego systemu elektronicznego

Rekrutacja do internatu
Zespół ds. rekrutacjiZespół Szkół Elektronicznych

ul. Wojciechowska 38
20-704 Lublin

Zadzwoń do nas

81 525-66-91

Skrzynka na dokumenty

rekrutacja@zsel.lublin.eu